Agenda en inschrijven

Agenda en inschrijven

Symposium Down Syndroom VI

Symposium De Wereld van Down Syndroom door een andere bril bekeken

Maandag 23 maart 2020

Uitgevoerd in samenwerking met SCEM en de Stichting Down Syndroom

De begeleiding en behandeling van kinderen en (jong)volwassenen met Down Syndroom vereist een multidisciplinaire aanpak. Naast medische aspecten spelen vele andere factoren een grote rol in de succesvolle begeleiding en behandeling. Kennisdeling en afstemming met andere disciplines is daarin een essentiële pijler voor succes. Om die reden is in 2015 begonnen met het jaarlijks ‘Symposium Down Syndroom’.

In aanwezigheid van al de betrokken disciplines worden lezingen verzorgd door experts uit verschillende centra, doorspekt met casuïstiek. De ruimte voor uitgebreide discussie, in een open sfeer met aandacht en respect voor ieders expertise en zienswijze, resulteert in een soort van groot opgezet Multi-Disciplinair Overleg. Tijdens het 6e Symposium Down Syndroom zullen de laatste ontwikkelingen in ‘De Wereld van Down Syndroom’ worden belicht en bediscussieerd, zoals:

  • Levend verlies – Hoe (h)erkennen we levend verlies?
  • Goed vertegenwoordigerschap – Wat betekent dat eigenlijk voor begeleider, ouder en cliënt?
  • Driehoekskunde – Waar moeten we aan denken bij een gezonde relatie in de behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met Down Syndroom?
  • Visusproblematiek – Waar lopen we tegen aan en wat kunnen we leren van de onderzoeksresultaten over de bifocale bril?
  • Muziektherapie – Welke effecten heeft muziek en hoe kunnen we het inzetten?

Een prachtig programma met muzikale verbinding voor alle professionals, die werken met kinderen en/of (jong) volwassenen met Down Syndroom!

Download programma: Folder Symposium Down Syndroom 2020.

Inschrijven: www.scem.nl

Heeft u vragen? Stuur dan een mail aan: jotten@scem.nl.

Doelgroep

Kinderartsen, AVG, logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, revalidatieartsen, huisartsen, jeugdartsen, verpleegkundig specialisten (kinder/jeugd), orthopedagogen, (GZ/kinder)psychologen, gedragsdeskundigen, (ambulant/persoonlijk/woongroep)begeleiders, onderwijzers en andere zorgprofessionals die steeds vaker te maken krijgen met cliënten met Down Syndroom. Ouders worden uitgenodigd om met hun team van zorgprofessionals naar het symposium te komen.

Accreditatie

Toegekend door NVK (5 punten), ABC1 (AVG, HA, SOG) (5 punten), ADAP (5,5 punten), KNGF (6 punten kwaliteitsdeel). Aangevraagd bij NIP/NVO (incl. SKJ), ABSG.
Bij gebleken belangstelling vanuit een andere discipline wordt accreditatie aangevraagd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor zorg professionals bedraagt: € 219,-

Het inschrijfgeld voor ouders bedraagt: €75,-

Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met €30,- verhoogd.

  • 6e Symposium Down Syndroom
    23 maart 2020
    08:00 - 17:00

locatie  

Adres
Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal

Details Prijs Aantal:
Inschrijven > Symposium Down Syndroom €195.00 (EUR)   Startdatum verkoop
23 maart 2020